This product has been sucessfully added to your cart

Onze winkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, en raden wij u aan het gebruik ervan op uw navigatiesysteem te genieten accepteren.

Verkoop voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. PREAMBULE:

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties voor producten die worden verkocht door e apotheek in zijn internet-apotheek D-Pharma, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij anders tegenstrijdig uitdrukkelijke schriftelijke overeengekomen door de partijen). Het plaatsen van een bestelling door de vector D-Pharma website houdt de naleving van de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. 

2. DEFINITIES:

De begrippen die in deze voorwaarden staan of bij bezoek van D-Pharma moeten worden begrepen op de volgende manier:


2.1. D-Pharma: de website van een Belgische apotheek waarop producten worden aangeboden en verkocht aan klanten. De set van domeinen (. Eu. Be. Fr. Nl, ...) en de bijbehorende URL's worden vermeld onder de naam D-Pharma.
2.2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die wettelijk geschikt voor het doorgeven controle product (en) door de vector D-Pharma Site.
2.3. Bestelling: verzoek een koopovereenkomst door de klant tussen Vlaanderen en Apotheek apotheek internet-client D-Pharma voor producten die door D-Pharma.
2.4. Fact Sheet: middel-informatie (teksten, foto's, afbeeldingen, het indienen van het systeem per categorie, ...) met betrekking tot een product te koop aangeboden op de site van D-Pharma.
2.5. Producten: alle goederen te koop aangeboden door apotheken door de vector van de internet apotheek D-Pharma.
2.6. Transactie: alle operaties, veiligheid, vergunningen en overeenkomsten als betaling voor bestelde goederen met een creditcard of iedere andere vorm van virtuele transactie aangeboden op de site.


3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en zei, het plaatsen van de bestelling, aanvaarden ze zonder voorbehoud. Valideren van de bestelling houdt de aanvaarding van de voorwaarden van de verkoop.

4. ONDERWERP

Apotheek D-Pharma verkoopt online producten (artikel 5) meestal verkocht in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medische voorschrijving.
De klant maakt verbinding met de website en het vullen van zijn winkelwagentje, het bestellen van producten gaat hij koos surfen op de site (artikel 6). Gekochte producten worden betaald online met behulp van een van de oplossingen die op de site (artikel 8). D-Pharma bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail, en de producten worden geleverd aan de klant binnen een bepaalde termijn

(artikel 7).

5. PRODUCTEN 

Alleen producten waarvoor een "product fiche" is gepubliceerd op de site D-Pharma kan een verkoop zijn. Belgische wetgeving verbod op de uitvoer van drugs (ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift), worden alleen drogisterij te koop aangeboden producten aan klanten in België wonen.

6. BESTELLEN

6.1. Alle informatie die door de klant wordt ingegeven tijdens het coderen van zijn gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, is hij zelf verantwoordelijk. D-Pharma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten die door de klant in de naam en het adres van de ontvanger van de bestelling (afleveradres, factuuradres in het bijzonder) en vertragingen in de levering of het uitblijven van de levering bestelde producten die ertoe kunnen leiden deze fouten.

6.2. De automatische registratiesystemen als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag controle, D-Pharma bevestigt de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestigingsbericht naar het e-mail die hij verstuurd werd door het registreren van de bestelling. De verkoop zal pas worden gesloten na de verzending van de orderbevestiging.

6.4. In het algemeen en zonder rechtvaardiging nodig, D-Pharma behoudt zich het recht voor om te weigeren of een bestelling te annuleren van een klant, in het bijzonder in geval van betaling probleem van de bestelling in kwestie of geschil betreffende de betaling van een vorige bestelling.

6.5. Alle producten zijn op voorraad. Als bestelde product niet onmiddellijk beschikbaar is of meer, D-Pharma informeert de klant van de levering via e-mail. Als de gegeven tijd niet voldoet aan de klant, kan hij ervoor kiezen om te wijzigen of te annuleren van de bestelling.

6.6. Alleen personen die wettelijk in staat kunt bestellen.

6.7. Het is te bestellen via de website een medisch hulpmiddel markt gebracht in België, niet opgenomen in de lijsten. Voor dit doel, stuur dan een e-mail via de Contact pagina. 

7. LEVERING

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling van het lichaam van de transactie (Hipay), wordt D-Pharma hecht waarde aan het bestelde producten naar de klant op het afleveradres aangegeven binnen een termijn over het algemeen tussen 1 en 2 dagen afhankelijk van de bestemming. Alle details met betrekking tot levertijden zijn beschikbaar op de website van D-Pharma.
7.2. Door het plaatsen van een bestelling, gaat de klant akkoord te betalen bij ontvangst van goederen, alle belastingen, rechten, belastingen en andere huidige en toekomstige verschuldigd op de levering van de bestelde producten. De aansprakelijkheid van de Apotheek Vlaanderen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden in dit verband.
7.3. Leveringen worden uitgevoerd door het bedrijf BPost voor alle landen. Levering tarieven en deadlines zijn beschikbaar op de D-Pharma. Geen vergoeding kan worden geëist van D-Pharma of de vervoerder door de klant in geval van te late levering.
7.4. Na ontvangst van de bestelde goederen, moet de afnemer of de ontvanger de staat van het geleverde product en zich bewust zijn van hun arbeidsvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing van het. In het geval dat een of meer van de producten ontbreken of beschadigd zijn besteld, moet de afnemer of de ontvanger onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden aan de vervoerder op het moment van levering.
7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks het verstrijken van de vervoerder zal worden neergelegd in het dichtstbijzijnde relaisstation, na een wachttijd 15 dagen keerde hij terug naar D-Pharma en de ontvanger wordt per e-mail . Aanvullende levering kan worden aangevraagd door de koper en draagt de kosten (zelfs als de eerste zending is gratis gemaakt).
7.6. Cliënten of ontvangers van de producten zijn ten strengste verboden om gekochte of gedeeltelijke volledige producten te verkopen. 

8. TERUG

8.1. In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de klant het recht om de aankoop (met uitzondering van geneesmiddelen, voeding en medische hulpmiddelen, behalve in het geval van wanbetaling) afziet zonder boete en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelde goederen naar de apotheek D-Pharma terug te keren tegen uitwisseling of restitutie. Om terugbetaling te verkrijgen of dat de uitwisseling proces, moet de klant terug op eigen kosten en onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe producten (met levering) in de originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren mogelijke (onder andere zoals gebruikershandleidingen en documentatie) naar het volgende adres: D-Pharma - Vlaamsesteenweg 101 - 1000 Brussel (België).
8.2. Indien de producten worden teruggestuurd naar D-Pharma in de voorwaarden en termijnen hierboven, D-Pharma gaat akkoord met terugbetaling van de betaalde bedragen door de klant verminderd met de kosten van willekeurige overdracht (behalve verzendkosten). In het geval dat de kosten van de leveringen in eerste instantie werden ondersteund door D-Pharma (bestelling ter waarde van dat recht geeft op een 'gratis verzending' of in het geval van promotie) deze kosten worden in mindering gebracht van het bedrag terugbetaald aan de klant. De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van ten hoogste een maand na de datum van ontvangst van de goederen door D-Pharma.
8.3. Er is een van de ontheffing alleen toegepast voordat het pakket. Deze ontheffing dient ons meegedeeld te worden via de Contact pagina.

9. PRIJS

9.1. De prijs op de producten is exclusief transportkosten.
9.2. De prijs aangegeven in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en btw. Deze prijs omvat de prijs van producten, behandeling, verpakking en opslag van goederen, de transportkosten.
9.3. D-Pharma behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven van kracht op het moment van order entry.
9.4. Prijzen & geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn geldig tot en prijswijzigingen aanvaard door het Ministerie van Economische Zaken.

10. BETALING

10.1. De prijs van het product wordt betaald door middel van betaling worden aangeboden op de site van de dag van de bestelling.
10.2. Als bescherming tegen frauduleus gebruik van betaalinstrumenten gebruikt voor de transactie onder meer als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwist dat de betaling van de prijs wordt verzorgd door het bedrijf Hipay.
10.3. De bestelling gevalideerd door de klant wordt van kracht wanneer de centrale bank de betaling en veilige samenleving HiPay hun toestemming hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van betaling veilige bank of bedrijf HiPay, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de klant meegedeeld via e-mail.
10.4. Informatie met betrekking tot de opdracht zijn onderworpen aan automatische verwerking van gegevens die verantwoordelijk is HiPay. De geautomatiseerde verwerking van gegevens bedoeld om de bestrijding van fraude creditcard. D-Pharma is de ontvanger van de gegevens met betrekking tot de opdracht. De standaard gegevensoverdracht in verband met de opdracht voorkomt de uitvoering en analyse van de transactie. In het geval van frauduleus gebruik van een credit card, de melding van onregelmatige of abnormaal zijn, kan de coördinaten ten opzichte van de opdracht in verband met deze betaling het voorwerp uitmaken van een vermelding in een betaling incident bestand.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. D-Pharma en aanverwante apotheken (apothekers en houders) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voortvloeit uit verkeerd gebruik van de verkochte producten.
11.2. De aansprakelijkheid van D-Pharma, farmaceutische-Vlaanderen of apotheker houder kan nog steeds worden gezocht voor eventuele wijzigingen in de producten die het resultaat zijn van de fabrikanten.
11.3. De aansprakelijkheid van D-Pharma / Apotheek Vlaanderen zal, in ieder geval hoger zijn dan het bedrag van de bestelling en kon niet worden verweten simpele fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie producten. Met name worden de foto's op de site bedoeld voor informatieve doeleinden. In ieder geval kan een wijziging van de houder of de inhoud van een product worden toegepast in geval van tegenstrijdigheid de foto beschikbaar op de website. Berichten in de databladen zijn slechts indicatief. De klant stemt in met aandachtig de instructies die worden weergegeven door de fabrikant of de verpakking van een product. Het is deze handleiding die informatie bevat (inclusief doseringen en tegens-indicaties) die de gebruiker moet volgen.
11.4. Deze site bevat links naar andere websites. Noch D-Pharma,  Apotheek van Vlaanderen of de apotheker houder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites of de inhoud van externe sites die een link naar de D-Pharma hebben.

12. GARANTIE

12.1. In geen geval zal D-Pharma Apotheek Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van regelgeving en wetten die gelden in het land van ontvangst. De mogelijke aansprakelijkheid van D-Pharma / Apotheek Vlaanderen is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op de datum van verkoop.
De klant kan contact opnemen met de klantenservice door het invullen van het formulier beschikbaar op de website van D-Pharma onder 'Contact'.

13. PERSOONSGEGEVENS

13.1. Het verzamelen van persoonlijke gegevens uit ten behoeve van de verkoop op afstand uitgevoerde vereist is, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van orders. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
13.2. D-Pharma respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijnen neemt op 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat het bedrijf verzamelt persoonlijke informatie moet de toestemming van de betrokkene, moeten de gegevens nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek doel, duidelijke en wettelijke. Iedereen moet toegang hebben tot de persoonsgegevens en het recht om ze te wijzigen. Volgens de wet is de verwerking van persoonlijke informatie over klanten is verklaard bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de hem betreffende gegevens, kan hij oefenen met D-Pharma.
13.3. D-Pharma en Farmacie Vlaanderen, gehouden tot informatie over haar klanten aan derden meedelen.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, lay-out, illustraties, foto's, datasheets en andere materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, de beginselen van het intellectuele eigendomsrecht. Site-inhoud D-Pharma mag niet worden gekopieerd, hetzij geheel of gedeeltelijk. Het kan niet worden gewijzigd of geplaatst op een andere website of openbaar gemaakt, in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D-Pharma. Deze site kan ook tekst, afbeeldingen en ander materiaal beschermd door het auteursrecht van derden. D-Pharma evenmin als enige wijze en in ieder geval de toestemming om hun intellectuele eigendom of die van derden te gebruiken.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van dit contract, de klant en D-Pharma behoudt zich het recht, alvorens gerechtelijke stappen te zoeken naar een minnelijke oplossing. Anders zijn het enkel de rechtbanken van Brussel die bevoegd zijn, ongeacht de plaats van levering van de goederen of de klant thuis.


Overeenkomsten en alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en D-Pharma / Pharmacie de Flandre zijn onderworpen aan het Belgische recht