This product has been sucessfully added to your cart

Onze winkel maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, en raden wij u aan het gebruik ervan op uw navigatiesysteem te genieten accepteren.

Wettelijke Vermeldingen

Wettelijke Vermeldingen

De producten op deze site zijn afkomstig van de Pharmacie de Flandre waarvan PH. Mevrouw Holder is Djimbo Matenda Victorine


Adres : Vlaamsesteenweg 101 - 1000 Brussel - Belgie


Tel : +32(2)503 65 82

Rechtsvorm : BVBA
Naam : Djimbo & Fils
BTW : BE0834.836.240

RPM : Brussel

De gebruiker van de site erkent dat de vaardigheden en middelen die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van deze site. Het erkent ook na het lezen van deze juridische kennisgeving en akkoord te voldoen.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site, een cookie kan automatisch worden geïnstalleerd op hun browser. Een cookie is een element dat niet identificeren van de gebruiker, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie op deze website op te nemen. Gebruikers kunnen deze cookie deactiveren met behulp van de instellingen die in de browser.

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens over hen (artikel 34 van de wet "en Vrijheden").
Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker van toepassing zijn op de directeur van de publicatie zoals hiervoor bedoeld.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze website is verboden en vormt een inbreuk bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Het is zelfs mogelijk databases die op de website zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in het wetboek van intellectuele eigendom (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De merktekens van de website eigenaar en haar partners, en logo's op de site zijn handelsmerken (semi-figuratieve of niet).

De hyperlinks binnen de website die naar andere bronnen op het Internet-netwerk, met inbegrip van haar partners te stellen, vergunning is verleend voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Gebruikers website kunnen bezoekers een hyperlink tot stand brengen met deze site zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de website eigenaar.